Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 01:08

3/10/06,Προμήθεια Υλικών Πλακόστρωσης για την Ανάπλαση της γειτονιάς πέριξ Πεζάνου, Κουμή, Ν. Επισκόπου"

Υπεγράφη την Τρίτη, 03/10/2006, η Σύμβαση με Α.Π. 43127/ 03-10-06 για το υποέργο «Προμήθεια Υλικών Πλακόστρωσης για την Ανάπλαση της γειτονιάς πέριξ των οδών Πεζάνου – Κουμή – Νικηφόρου Επισκόπου», προϋπολογισμού Σύμβασης 76.844,25 €. Το παραπάνω υποέργο αποτελεί μέρος του έργου «Ανάπλαση γειτονιάς πέριξ οδών Πεζάνου – Κουμή – Νικηφόρου Επισκόπου στην Παλιά Πόλη Χανίων», που είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας Σπλάντζια της Παλιάς Πόλης Χανίων», με συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό 287.524,26 €.