Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 10:08

31/08/06,Παραλαβή Απορριμματοφόρων από Δήμο Χανίων

Δύο σύγχρονα αθόρυβα απορριμματοφόρα, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ., με σύστημα P.L.C. για άμεση διάγνωση τυχόν βλαβών παρέλαβε στις 31/08/06 ο Δήμος Χανίων. Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει από τον Δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βιρβιδάκη, στον χώρο του αυτοκινητοστασίου του Δήμου. Η αγορά των απορριμματοφόρων έγινε με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με την Απόφαση 106/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια μετά από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Το κόστος της αγοράς των απορριμματοφόρων ανέρχεται στο ποσό των 242.760 €. Τα απορριμματοφόρα είναι χρώματος λευκού και φέρουν κίτρινη λωρίδα, με τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας. Η αγορά των δύο απορριμματοφόρων εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Χανίων για τον εκσυγχρονισμό των οχημάτων, που διαθέτει, καθώς επίσης και στην πρόθεση του για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες των Χανίων. Η καθαριότητα της πόλης των Χανίων περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.