Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

4/12/06,Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης "Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πύλης Sabbionara στην Παλιά Πόλη Χανίων"

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι τη Δευτέρα, 04/12/06, υπεγράφη η υπ’ αρ. 52269/04-12-06 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χανίων και της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πύλης Sabbionara στην Παλιά Πόλη Χανίων» από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 59.000 € είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας Σπλάντζια της Παλιάς Πόλης Χανίων» με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους είκοσι οκτώ (28) μήνες.