Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006

6/10/06,Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

11.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα την 10η Οκτωβρίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 1. Στέγαση του ΤΕΙ Κρήτης 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 4. Ένταξη της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 6. Συντήρηση αποθήκης – στέγαστρο στο Πυροσβεστικό Σταθμό Δήμου Χανίων 7. Μεταφορά στύλων της ΔΕΗ 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων σε οδούς της πόλεως Χανίων, χρήση 2003» 9. Ωράριο λειτουργίας Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Χανίων 10. Λύση μισθωτικής σχέσης Νο 41 και 43 κατ/των Κ.Δ.Α. και δημοπράτηση αυτών (Αιμ. Διαμαντάκη)