Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 12:08

6/11/06,Σχολή Γονέων από τον Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π

Ο Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής ( Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π ) του Δήμου Χανίων προτίθεται να λειτουργήσει για ένατη συνεχή χρονιά τη Σχολή Γονέων. Η μεγάλη ανταπόκριση από γονείς και δημότες της πόλης των Χανίων όλα αυτά τα χρόνια και η επιτυχή πραγματοποίηση των σεμιναριακών συναντήσεων του προγράμματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της Σχολής Γονέων, και φέτος. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης της οικογένειας είναι απόλυτα επιβεβλημένη προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς ως προς την ανάπτυξη του παιδιού, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και τους ρόλους τους καθώς και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ψυχικής ηρεμίας στο ενδο-οικογενειακό περιβάλλον και στην οικογενειακή συμβίωση. Η Σχολή Γονέων θα λειτουργήσει με τη μορφή δέκα σεμιναριακών συναντήσεων κατά τη διάρκεια των οποίων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και να συζητήσουν ειδικά θέματα όπως το διαζύγιο και το πένθος στην οικογένεια. Για πρώτη χρονιά, φέτος, η Σχολή Γονέων διευρύνεται και προτίθεται να δημιουργηθεί παράλληλα τμήμα Γονέων και Εφήβων. Μέσα από το συγκεκριμένο τμήμα δίνεται η δυνατότητα τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά τους να εκφράσουν τις δυσκολίες της ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας, να βρουν τρόπους βελτίωσης των διαπροσωπικών τους σχέσεων και να ενημερωθούν ως προς την αντιμετώπιση διαφόρων συμπεριφορών των εφήβων στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού, η ενημέρωση τους για τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και η αναζήτηση από κοινού εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχή χρονιά θα λειτουργήσει το Τμήμα Υποστήριξης Γονέων Παιδιών με Αναπηρία. Η ανάγκη των γονέων παιδιών με αναπηρία να βοηθηθούν είναι απόλυτα επιβεβλημένη ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο για την ευημερία όλων των μελών της οικογένειας. Η ανάπτυξη των δυσκολιών και της συναισθηματικής ευθύνης που φέρουν οι γονείς με την ανατροφή του παιδιού τους, καθώς και η σχέση που διατηρούν με τα άλλα μέλη της οικογένειας υπό την επήρεια των ποικίλων εσωτερικών συγκρούσεων και των περιβαλλοντικών επιδράσεων αποτελούν μερικά από τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στις ομάδες. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Χανίων προτίθεται να πραγματοποιήσει τις ομάδες Επικοινωνίας Εφήβων. Οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, να συζητήσουν με τη ψυχολόγο-συντονίστρια για τον εαυτό τους και τους ρόλους τους καθώς και να θέσουν ερωτήματα και να βρουν απαντήσεις στα ποικίλα ερωτήματα τους σχετικά με την ηλικιακή περίοδο που διανύουν. Οι ομάδες Επικοινωνίας Εφήβων φέρουν στόχο την επίτευξη της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης του εφήβου, ο οποίος διανύει μια χρονική περίοδο στην οποία δέχεται καταιγισμό εσωτερικών αλλαγών. Παράλληλα, ο Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής προτίθεται για πρώτη χρονιά φέτος να πραγματοποιήσει ομάδες Συμβουλευτικής Εφήβων προκειμένου να δώσει την δυνατότητα στους έφηβους που κατοικούν στη πόλη των Χανίων να συμμετέχουν στο ανάλογο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το γυμνάσιο ή λύκειο στο οποίο φοιτούν. Σκοπός των συγκεκριμένων ομάδων είναι η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, η αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών του οικογενειακού και μαθησιακού τους ρόλου καθώς και η ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Οι αιτήσεις εγγραφής στα παραπάνω προγράμματα αρχίζουν τη Δευτέρα 6-11-2006 και θα συνεχιστούν μέχρι και 15-11-2006 στα γραφεία του Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π, Κυδωνίας 29 τις ώρες 8:00 π.μ –14:00 μ.μ. καθώς και στα τηλέφωνα 2821-0-92000 εσωτ. 172 και 173. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Οι Διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Χανίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδας Επικοινωνίας Εφήβων μπορούν να επικοινωνήσουν με τις υπεύθυνες του προγράμματος κ. Κουνελάκη Κατερίνα, προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη κ. Καλλιοντζή Σοφία, ψυχολόγο του Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π στο τηλέφωνο 2821-0-95292. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα προγράμματα το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π , Κυδωνίας 29 και στα τηλέφωνα 2821-0-92000 εσωτ. 172, 173 τις ώρες 8:00 π.μ – 14:00 μ.μ.