Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 08:08

29/10/07, Αλλαγή Τηλεφώνων Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν αλλάξει οι αριθμοί τηλεφώνων που μπορεί να καλεί το κοινό. Οι νέοι αριθμοί είναι οι ακόλουθοι: Τηλ. Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων: 28213 41800 Fax Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων: 28213 41820 E-mail Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων: d.hanion@kep.gov.gr