Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

4/9/07, Ανακοίνωση Διόρθωσης της 1/2006 Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης"Καλυκάς"

Ανακοινώνεται ότι κυρώθηκε διορθωμένη η 1/2006 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης "Κλαυκάς" με την 11887/459/28/08/2007 Απόφαση Νομάρχη Χανίων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση αυτής μέσα σε προθεσμία 10 (δέκα) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ. 90/Α/94) προσφυγή στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας μόνο για παράβαση του νόμου σε ανατρεπτική προθεσμία 30 (τριάντα) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των 10 (δέκα) ημερών που προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση 79881/81. Η πράξη εφαρμογής όπως κυρώθηκε διορθωμένη βρίσκεται στην διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση καθημερινά από τις 10.00 πμ έως 13.00μμ.