Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

14/9/07, Απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας δέκα σκούτερ για τις ανάγκες της Δημτοικής Αστυνομίας

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’αρ. 38662/2007 απόφασης του Αντιδημάρχου Χανίων μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας δέκα σκούτερ για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γρ. προμηθειών στην κα Μιχελιουδάκη Μαίρη τηλ.28210-92000 εσωτ.133 (οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά) για την κατάθεση των προσφορών τους και για να λάβουν γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 12,00π.μ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ