Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 12:08

24/9/07, Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’αρ. 811/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων , αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 348.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Mιχελιουδάκη Μαίρη τηλ.28210-92000 εσωτ.133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων . Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την 25 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. σε κλειστό φάκελο , στο ανωτέρω γραφείο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ