Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

10/9/07, Διαγωνισμοί για Ανάδειξη Αναδόχων Έργων Δήμου Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι αύριο, Τρίτη, 11/09/07, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση της νότιας περιοχής Κουμ-Καπί της Πόλεως Χανίων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.100.000,00 €, ενώ αυτό χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες στις οδούς: Κοραή, Γκάλλη, Ζίμπερ, Τουρνοφορτ, Ρόλεν, Πάσλεϋ, Γκερόλα, Αλμπερτ, Ανδρ. Πολέντα, Αν. Καστανάκη, Δημητρακάκη, Τσόντου Βάρδα, Πλάτωνος, Β. Ουγκώ, Μ. Ησυχάκη, Κ. Μητσοτάκη, Λ. Μαβίλη, Θεοδωρομανώλη, Σπάρτης, Π. Πολυχρονίδη, Γ. Γεωργιακάκη, Κ. Παλαμά και τέσσερις ανώνυμοι. Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: -Καθαιρέσεις πεζοδρομίων -Γενικές εκσκαφές και αποξήλωση ασφαλτοτάπητα -Κατασκευή βάσης έδρασης πεζοδρομίων -Κατασκευή κρασπεδορείθρων από άοπλο σκυρόδεμα -Τοποθέτηση πλακών στα πεζοδρόμια -Κατασκευή ραμπών από κυβόλιθους για Α.Μ.Κ -Κατασκευή θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων -Κατασκευή πλαισίων για την δεντροφύτευση των πεζοδρομίων -Ταπεινώσεις ή ανυψώσεις φρεατίων -Κατασκευές φρεατίων άρδευσης -Τοποθέτηση υδροροών για την αποχέτευση των οβριών υδάτων -Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα -Καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων -Συμπλήρωση της φύτευσης των πεζοδρομίων -Κατασκευή δικτύου άρδευσης -Ηλεκτροφωτισμός Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με τη βελτίωση τόσο της κίνησης των οχημάτων με την ανακατασκευή νέων οδοστρωμάτων, όσο και η ασφαλής διέλευση των πεζών στα νέα πεζοδρόμια. Στο μεταξύ, την ίδια ημέρα στις 10.00 το πρωί θα γίνει και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αναπλάσεις Κήπων, Πάρκων και Παιδικών Χαρών Πόλης Χανίων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 400.000,00 € και η χρηματοδότηση του προέρχεται από ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται: α) Η ανάπλαση του υφιστάμενου Πάρκου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, το οποίο έχει ως κύρια χρήση παιδική χαρά, καθώς και β) Η ανάπλαση υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ομήρου, στην περιοχή Κουμπελή, με την εξ αρχής κατασκευή παιδικής χαράς. Στόχος της ανάπλασης των χώρων αυτών είναι: α) Για το Πάρκο του Αγίου Ιωάννη: - Η εξυγίανση και ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου του πάρκου του Αγίου Ιωάννη, που χαρακτηρίζεται από αξιόλογη βλάστηση, ιδίως σε μεγάλα δέντρα. - Η αναβάθμιση της επισκεψιμότητας του χώρου, με βελτίωση της βατότητάς του, της αισθητικής των ορίων περίφραξής του και αξιοποίηση του χώρου ως φυσικό πάρκο σε επίπεδο όχι μόνον γειτονιάς, αλλά και ευρύτερα, πόλης. - Η αναβάθμιση του εξοπλισμού με ανανέωση των οργάνων παιδικής χαράς, με όργανα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας, που να εγγυώνται την προστατευμένη κίνηση των νηπίων και παιδιών και να προάγουν τη δημιουργική φαντασία τους με ποικιλία δυνατοτήτων δραστηριοποίησης. β) Για την παιδική χαρά της οδού Ομήρου: - Η δημιουργία ενός νέου υπαίθριου χώρου, που θα μπορεί να προσφέρει χώρους με σχετική ποικιλία χρήσεων, όπως ανάπαυση, περίπατο, με κύρια ωστόσο τη χρήση της παιδικής χαράς. - Η ανάπτυξη χώρου πρασίνου με σημαντική βλάστηση, κυρίως από μεγάλα δέντρα. - Την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο της πόλης επίπεδο. Σκοπός των συγκεκριμένων έργων είναι να αποδώσουν προς χρήση στην πόλη των Χανίων δύο χώρους υψηλών προδιαγραφών αισθητικής, λειτουργικότητας και ασφάλειας.