Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 10:08

19/3/07, Διάκριση Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων, λόγω των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει, επιλέχθηκε, μαζί με άλλα τέσσερα από τα περίπου 1.200 Κ.Ε.Π. της χώρας, από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μέσω της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας, που έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management – EFQM) και το πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. Σύμφωνα με το Κ.Π.Α. τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση, τους πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες, τους πόρους και τις διοικητικές διαδικασίες. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης, προσεγγίζοντας την ταυτόχρονα από διαφορετικές οπτικές.