Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 11/08/2008 07:08

2/7/07, Διεκπεραίωση Διοικητικών Διαδικασιών Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. από Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α/1.5.2002) διαδικασία: • Απογραφή άμεσα ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α. • Μεταβολή σε στοιχεία εμπόρων στον Ο.Α.Ε.Ε. • Διακοπή χορήγησης σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε. Τα έντυπα, που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες διαδικασίες, είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των πολιτών. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Τηλ. επικοινωνίας: 2821 0 36204.