Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 09:08

28/2/07, Δικαιολογητικά Ανανέωσης Καρτών Στάθμευσης Κατοίκων Παλιάς Πόλης από τον Δήμο Χανίων

Από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται στους μόνιμους κατοίκους της παλιάς πόλης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανανέωσης των καρτών στάθμευσης για το έτος 2007. Τα απαιτούμενα για την έκδοση/ανανέωση δικαιολογητικών της κάρτας είναι: • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΔΕΥΑΧ/κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου. • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86. • Αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.28210-92000,εσωτ.154