Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 08:08

20/7/07, Δημοπρασία για την ενοικίαση πέντε (5) χημικών τουαλετών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση πέντε (5) χημικών τουαλετών από τις οποίες τρεις (3) για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων καθ’ όλη την διάρκεια ενός έτους και δύο (2)-εκ των οποίων η μία θα είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες - για την παραλία της Νέας Χώρας για τους θερινούς μήνες Ιούνιο-Ιούλιο–Αύγουστο 2008, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Αυγούστου 2007 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων κ.λ.π., που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 13/2007 απόφασή του η οποία εντός προθεσμίας 10 ημερών θα εισηγηθεί δια Τεχνικής Έκθεσης προς την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων χημικών τουαλετών, της πληρότητας των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Δεκτοί είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ