Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 12:08

18/5/07, Δράσεις Πυροπροστασίας από το Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων στην προσπάθειά του να συμβάλει κυρίως στην περαιτέρω προστασία του περιαστικού δάσους του Αγίου Ματθαίου και του δασυλλίου του Πρεβεντορίου αποφάσισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 17ης -05-07, την χρηματοδότηση δράσεων πυροπροστασίας των εν λόγω περιοχών, συνολικού ύψους 91.000€. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για δράσεις πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την εγκατάσταση πυκνού δικτύου πυροσβεστικών κρουνών με την τοποθέτηση 21 νέων πυροστομίων, γύρω και μέσα στους ανωτέρω χώρους (11 στον Άγιο Ματθαίο, 4 στο Πρεβεντόριο και 6 σε διάφορα σημεία της πόλης), τον καθαρισμό των δασικών περιοχών που έρχονται σε επαφή με τους αμαξωτούς δρόμους, από τα ξερά κλαδιά, κομμένα δέντρα και αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και τέλος την τοποθέτηση προειδοποιητικών ενημερωτικών πινακίδων. Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων η οποία διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής είναι ο καταλληλότερος φορέας για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ήδη έχει τη σύμφωνη γνώμη της) για τις επιλεχθείσες θέσεις των πυροσβεστικών κρουνών και το Δασαρχείο Χανίων. Με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, που θα συμβάλλει καθοριστικά μαζί με τη συνεργασία και των πολιτών στην διάσωση των πολύτιμων πνευμόνων πρασίνου της πόλης μας. Με εκτίμηση, Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ , ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ