Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 08/08/2008 10:08

27/6/07, Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων για Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2007 και ώρα 20.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 και την υπ΄ αριθμ. 476/07 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα επικεντρωθεί, όπως ορίζεται με το παραπάνω άρθρο, στην οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Στη συνεδρίαση, εκτός από τις δημοτικές παρατάξεις και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν παρατηρήσεις, σχετικές με τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, φορείς, δημότες ή φορολογούμενοι από τον Δήμο Χανίων.