Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 11:08

13/12/07, Έναρξη του έργου "Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Χανίων»

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων και της ΔΕΥΑΧ, εκπρόσωποι από το Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος των έργων αυτών για την Κρήτη, καθώς και εκπρόσωποι της ανάδοχου εταιρίας Ericsson Ελλάς. Κατά την συνάντηση αυτή συζητηθήκαν οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες του έργου ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία εκκίνησης η 17η Δεκεμβρίου. Το έργο του «Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Χανίων» θα συνδέσει με οπτικές ίνες 110 Φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος της πόλης μας, όπως σχολεία, σημεία πολιτισμού, φορείς πρόνοιας και περίθαλψης, δημοσιές υπηρεσίες, ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε περίπου 38 χλμ. Οι υποδομές που θα δημιουργηθούν αναμένεται να λειτουργήσουν επ’ ωφελεία όλων των πολιτών μειώνοντας την απόσταση που εκ’ φύσεως υπάρχει σε μια νησιωτική Περιφέρεια όπως αυτή της Κρήτης, με τα διοικητικά και οικονομικά κέντρα τόσο της χώρας μας όσο και της υπόλοιπης Ευρώπη.