Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

12/9/07, Ένταξη Πράξης «Διαμόρφωση Πλατείας Τάλω» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.: 8853/10-9-07 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, έγινε η ένταξη της πράξης «Διαμόρφωση Πλατείας Τάλω» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006, στο μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τομέας Πολιτισμού». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 800.000€. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με την κρατική συμμετοχή να καλύπτει το 20% της Δημόσιας Δαπάνης. Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης της Πλατείας, όπως: • Συντηρήσεις • Επισκευές • Πλακοστρώσεις με δημιουργία ζωνών πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου • Κατασκευή χώρων υγιεινής, υπαίθριων χώρων στάθμευσης, ξύλινου περιπτέρου • Η/Μ εγκαταστάσεις • Φωτισμός, κ.λ.π.