Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

28/8/07, Ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006

12.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.: 2516/30-7-07 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, έγινε η ένταξη της πράξης «Μελέτη Εισόδου πόλεως Χανίων από οδό Ακρωτηρίου – Μανούσου Κουνδούρου, από τάφους Βενιζέλων μέχρι τη συμβολή της με οδό Ελ. Βενιζέλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000 - 2006, στο μέτρο 7.4 «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 337.000 €. Η κοινοτική συμμετοχή καλύπτει το 80% της Δημόσιας Δαπάνης και προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η κρατική συμμετοχή καλύπτει το 20% της δημόσιας δαπάνης. Σύμφωνα με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, όπως έχει καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο του ΟΠΣ, η εκπόνηση της συγκεκριμένη μελέτης αφορά στην εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης της οδού Ακρωτηρίου - Μανούσου Κουνδούρου, η οποία είναι η ανατολική είσοδος της πόλεως των Χανίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το εγκεκριμένο σχέδιο της περιοχής. Ακολούθως, θα συνταχθεί μελέτη οδοποιίας, σήμανσης, φωτισμού, διαμόρφωσης πεζοδρομίων – ραμπών, εισόδων, διευρύνσεων, κ.λ.π., κοινοχρήστων χώρων, σχεδίου ασφαλείας και υγείας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προγράμματος ποιότητας του έργου και τευχών δημοπράτησης. Τα όρια της μελέτης είναι δυτικά η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και ανατολικά ο κόμβος Ακρωτηρίου - Κουνουπιδιανών στους τάφους των Βενιζέλων