Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 10:08

20/8/07, Γενική Απογραφή Ασφαλισμένων - Συνταξιούχων για Απόδοση «Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι άρχισε η γενική απογραφή, μέσω των Κ.Ε.Π., των ασφαλισμένων και συνταξιούχων για την απόδοση «αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης». Η απογραφή των ασφαλισμένων γίνεται από 27 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Προκειμένου οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι να απογραφούν, πρέπει να προσέρχονται στο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή τα αντίστοιχα έγγραφα για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας. • Παραστατικό ή Αποδεικτικό ασφάλισης, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου, που έχει ο ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό του φορέα. H απογραφή γίνεται με σκοπό την χορήγηση της «Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης». Την ευθύνη της δημιουργίας και τήρησης των Εθνικών Μητρώων Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) έχει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ). Σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που εντάσσεται στο ΕΜΑΕΣ, αποδίδεται ένας μοναδικός 11ψήφιος Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Επίσης, κάθε εντασσόμενος στο ΕΜΑΕΣ εφοδιάζεται με παραστατικό του ΑΜΚΑ του, το οποίο είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΚΑ). Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι τις 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.