Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 12:08

8/5/07, Υλοποίηση Οδηγίας "Μπολκεστάιν" μεσω Κ.Ε.Π

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι η οδηγία «Μπολκεστάιν» θα υλοποιηθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα Κ.Ε.Π. της Ελλάδας θα συνδεθούν ηλεκτρονικά με όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., παρέχοντας πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και βοηθώντας τον να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης από τα Κ.Ε.Π. θα παρέχονται πληροφορίες σε όσους Έλληνες επιθυμούν να εργαστούν σε κράτος της Ε.Ε.