Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 08/08/2008 09:08

12/6/07, Κλειστό για το Κοινό το Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων του Δήμου Χανίων στις 22/06/07

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων δεν θα εξυπηρετεί το κοινό την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007. Το Γραφείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω εκτέλεσης απαραίτητων εργασιών οργάνωσης του στο πλαίσιο της θέσπισης του Εθνικού Δημοτολογίου. Ο Δήμος Χανίων έχει επιλεγεί για τη συμμετοχή του στην πρώτη φάση λειτουργίας του Εθνικού Δημοτολογίου (πιλοτική φάση), στην οποία θα συμμετάσχουν 32 Ο.Τ.Α. από όλη τη χώρα. Ως κριτήρια επιλογής των 32 πιλοτικών Ο.Τ.Α. ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο ο πληθυσμός του Ο.Τ.Α., η γεωγραφική κάλυψη όλης της χώρας – επιλογή Ο.Τ.Α. από όλες τις Περιφέρειες- καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που εμφανίζουν τα δημοτολόγια κάποιων Ο.Τ.Α. της χώρας. Στη διάρκεια της πιλοτικής φάσης θα τροφοδοτηθεί το σύστημα του «Εθνικού Δημοτολογίου» με τα στοιχεία δημοτολογίου των επιλεγμένων Ο.Τ.Α. και θα αντιμετωπισθούν όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα, που θα ανακύψουν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της φάσης θα ενταχθούν σταδιακά όλοι οι Ο.Τ.Α. της χώρας στο Εθνικό Δημοτολόγιο.