Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 11/08/2008 08:08

16/7/07, Νέες υπηρεσίες από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι παρέχει από την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων (και Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών) Πελατών – Προμηθευτών οικ. έτους 2007 (χρήση 2006). Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσκομιζόμενες σ’ αυτά σε χειρόγραφη-έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης-έντυπης μορφής ο συνολικός αριθμός εγγραφών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις Οι προθεσμίες υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων έχουν ως εξής: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3 Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2007 Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2007 Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9 Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2007 Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0 Για τη χρήση της υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Το ΚΕΠ του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων