Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 10:08

20/3/07, Νέες Υπηρεσίες από Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων έχει τη δυνατότητα χορήγησης προς τους πολίτες: Α) Βεβαίωσης «απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου». Β) Βεβαίωσης «έναρξης εργασιών». Γ) Βεβαίωσης «διακοπής εργασιών». Δ) Βεβαίωσης «αλλαγής στοιχείων». Οι παραπάνω βεβαιώσεις χορηγούνταν έως τώρα μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, από το Κ.Ε.Π. θα χορηγούνται στο εξής: • Φορολογική Ενημερότητα. • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος, οικονομικών ετών 2003-2004-2005. Ακόμη, οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι, που υπάγονται στο Φ.Π.Α., έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν στο Κ.Ε.Π. την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., χρήσης 2006. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00. Τηλ. επικοινωνίας: 2821 0 36204.