Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 10:08

23/3/07, Πέντε Χρόνια Λειτουργίας Κ.Ε.Π. Δήμου Χανίων

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων συμπλήρωσε την Πέμπτη, 22/03/07, πέντε χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έχουν εξυπηρετηθεί από το Κ.Ε.Π. δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί 45.000 φάκελοι υποθέσεων. Το τελευταίο εξάμηνο (από 01-09-2006 μέχρι 28-02-2007) οι υποθέσεις, που διεκπεραιώθηκαν, ανέρχονται στις 8.911. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση 993 διαφορετικών υποθέσεων για τις οποίες υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, καθώς και άλλες υποθέσεις, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00.