Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

21/8/07, Πορεία Τεχνικών Έργων ΠΕΠ Κρητης 2000-2006 στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων δίδεται στη δημοσιότητα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πορεία των τεχνικών έργων (ΕΤΠΑ), που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000 - 2006 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Σπλάντζιας της Παλιάς Πόλης Χανιών». 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Προϋπ. 574.000,00 €). Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ (Προϋπ. 246.000,00 €). Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Προϋπ. 40.000,00 €). Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ (Προϋπ. 232.000,00 €). Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Ι Ν. ΑΓΙΟΥ ΡΟΚΚΟΥ (Προϋπ. 89.000,00€). Οι εργασίες υλοποίησης του έργου, που εκτελούνται από την 28η Ε.Β.Α., κατόπιν σχετικής Ανάθεσης από το Δήμο Χανίων, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006 και το έργο εκτελείται με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την 31η -12-2007. 6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Προϋπ. 352.000,00 €). Οι εργασίες υλοποίησης του έργου, που εκτελούνται από την 28η Ε.Β.Α., κατόπιν σχετικής Ανάθεσης από το Δήμο Χανίων, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006, το έργο εκτελείται και θα ολοκληρωθεί την 30η /11/2008. 7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(Προϋπ. 147.000,00€). Τον Σεπτέμβριο του 2006 υπεγράφη η ανάθεση του έργου από τον Δήμο Χανίων στην 28η Ε.Β.Α., η οποία τον Νοέμβριο του 2006 ξεκίνησε τις εργασίες υλοποίησης. Το έργο εκτελείται και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2008. 8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΛΗΣ SABBIONARA (Προϋπ. 59.000,00€). Τον Δεκέμβριο του 2006 υπεγράφη η Ανάθεση του έργου από τον Δήμο Χανίων στην 28η Ε.Β.Α., η οποία και θα εκτελέσει τις εργασίες υλοποίησης. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2008. 9. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΠΕΖΑΝΟΥ - ΚΟΥΜΗ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Προϋπ. 288.000,00€). Το έργο εκτελείται με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2007. 10. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ (Προϋπ. 473.000,00 €). Οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα από την Κ.Ε. Εφορεία. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Σύμβασης η 28η /2/2008. 11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ (Προϋπ. Μελέτης 379.000,00 €). Το έργο είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12 μήνες από την υπογραφή Σύμβασης. 12. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΑΡΧΟΛΕΩΝ (Προϋπ. Μελέτης 464.000,00€). Το έργο είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 8 μήνες από την υπογραφή Σύμβασης. 13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ SABBIONARA (Προυπ. Μελέτης 483.000,00€). Το έργο είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 8 μήνες από την υπογραφή Σύμβασης. 14. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Προϋπ. Μελέτης 356.000,00 €). Το έργο δημοπρατείται σήμερα, 21/8/2007.