Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 21/11/2007 03:11

01/11/2007 Ανακοίνωση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τον καθορισμό Δημοτικών τελών έτους 2008

 

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνονται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων έτους 2008, ως εξής:1. υπ'' αριθμό 910/07 για τον καθορισμό τελών και προστίμων στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2008

2.
υπ''αριθμ 911/07 για τον καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2008

3.
υπ''αριθμ 912/07 για τον καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων έτους 2008

4.
υπ''αριθμ 913/07 για τον καθορισμό τελών σφαγής έτους 2008

5.
υπ''αριθμ 914/07 για τον καθορσμό ανταποδοτικών τελών (καθαριότητα - φωτισμός) έτους 2008

6.
υπ''αριθμ 915/07 για τον καθορισμό ειδικού τέλους πρόσθετης καθαριότητας λαϊκών αγορών έτους 2008

 

Εκδότης: Δήμος Χανίων