Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 09:08

6/2/07, Προσωρινή Ηλεκτροδότηση Αυθαιρέτων Κτισμάτων

Από τον Δήμο Χανίων υπενθυμίζεται ότι, έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Ν.3212/03 της Εγκυκλίου 1/9-1-04, καθώς επίσης της Απόφασης Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 1208/13-1-04 «Περί Προσωρινής Ηλεκτροδότησης Αυθαιρέτων Κτισμάτων» και επειδή η τριετής ηλεκτροδότηση τείνει να λήξει, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων μέχρι την 1η Μαρτίου 2007 για την παράταση της ηλεκτροδότησης των αυθαιρέτων κτισμάτων. Η παράταση της ηλεκτροδότησης θα δοθεί, αφού προηγηθεί επανέλεγχος από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων.