Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 05/08/2008 01:08

9/1/07, Συνάντηση για την Ανάδειξη των Οχυρώσεων

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μιχάλη Ανδριανάκη, είχε τη Δευτέρα, 08.1.07, στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος, Κυριάκος Βιρβιδάκης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Άρης Παπαδογιάννης και Μιχάλης Ντάλλας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε το ζήτημα της ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Βορειοδυτικού Τμήματος Ενετικών Οχυρώσεων Χανίων - α΄ φάση» στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα υλοποιηθεί από το Γραφείο Τειχών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 800.000 €, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου την 30η /11/08. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα εξής θέματα κοινού ενδιαφέροντος: 1. Αποχέτευση της οδού Πειραιώς. 2. Διαμόρφωση της οδού Πειραιώς. 3. Αντιμετώπιση του ανατολικού τμήματος της οδού Μελετίου Πηγά. 4. Αντιμετώπιση του θέματος της άμεσης κατεδάφισης του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ». 5. Σύνδεση της Πλατείας Τάλω με τη Δυτική Τάφρο. 6. Αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαιρέτων κτισμάτων στο ανάχωμα του Τείχους. 7. Αποκατάσταση του αναχώματος (επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, κ.λ.π.)