Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 11:08

20/12/07, Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2007

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 3. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2008 4. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2008 5. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2008 6. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2008 7. Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΑΜ οικονομικού έτους 2008 8. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ οικονομικού έτους 2008 9. Έγκριση προϋπολογισμού του Α’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 10. Έγκριση προϋπολογισμού του Β’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 11. Έγκριση προϋπολογισμού του Γ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 12. Έγκριση προϋπολογισμού του Δ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 13. Έγκριση προϋπολογισμού του Ε’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 14. Έγκριση προϋπολογισμού του ΣΤ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2008 15. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΚΑΜ και Υπουργείου Εσωτερικών 16. Πρόταση αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ 17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών και της παραλίας της Νέας Χώρας 18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού και λειτουργίας των δημοτικών αφοδευτηρίων 19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού σάρωσης κ.λ.π. των οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων 20. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγου εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων 21. Απαγόρευση εγκατάστασης τσίρκο με ζώα στο Δήμο Χανίων 22. Παράταση μισθώματος 23. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή στις σχολικές επιτροπές, οι οποίες εφάρμοσαν το Πρόγραμμα – Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος, για το οικονομικό έτος 2007 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Σήφακα» στη Παλιά Πόλη των Χανίων 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου επί της οδού Σήφακα και αξιοποίηση του ως “Σπίτι Πολιτισμού των Ποντίων”» της Παλιάς Πόλης των Χανίων 26. Πόρισμα Επιτροπής Σχεδίου 27. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου 28. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου 29. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου 30. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 31. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 32. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 33. Έγκριση αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου λόγω συνταξιοδότησης (Μητριτσάκης) 34. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ