Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 12:08

25/9/07, Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2007

1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 3. Ανανέωση χρηματικών ενταλμάτων 4. Έγκριση δαπανών για τις τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών και προμήθεια στεφανιών 5. Έγκριση σύναψης δανείου 6. Συνάντηση βετεράνων αθλητών Κύπρου – Θεσσαλονίκης - Κρήτης 7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Χανίων με τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) για την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται η πισίνα του ΞΕΝΙΑ 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2007 9. Κανονιστική διάταξη για έργα που εκτελούνται από Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας εντός των ορίων Δήμου Χανίων 10. Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Διαμόρφωση πλατείας ΤΑΛΩ» 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Μαγδαληνής» 12. Έγκριση ανάθεσης της στατικής μελέτης του κτιρίου των συνεργείων του Δήμου Χανίων επί της πλατείας Γηροκομείου 13. Έγκριση ανάθεσης της στατικής μελέτης του διώροφου λιθόκτιστου κτιρίου, επί της παρόδου Κανεβάρω και πλατείας Αγίου Τίτου στη Παλιά Πόλη των Χανίων, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων 14. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση παρόδου Γραμβούσης» - τρόπος εκτέλεσης του έργου – τρόπος εκτέλεσης προμήθειας υλικών – ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών 15. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σπυριδάκης) 16. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κορώνα - Ψαράκης) 17. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Χριστοδουλάκης) 18. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου 19. Καθορισμός χρήσεων για την δημοπράτηση του Νο 66 κατ/τος Κ.Δ.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ