Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

27/8/07, Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Xανίων Δευτέρας 27 Αυγούστου 2007

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΤΑ 4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 5. Αποδοχή ποσού – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 6. Αποδοχή ποσού – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 7. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων 8. Έγκριση επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων 9. Ακύρωση της υπ’αριθμ. 690/05 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – επιχορήγηση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων 10. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 289/07 απόφασης του Δ.Σ. (Προγραμματική Σύμβαση ΚΑΜ) 11. Συμμετοχή των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σταθμού του Δήμου Χανίων στην άσκηση μείζονος ατυχήματος του Πολεμικού Ναυτικού 12. Αντικατάσταση μέλους επιτροπών παραλαβής 13. Έγκριση θέσεων στάθμευσης στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου 14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2007 15. Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων, Νέα Έργα, χρήση 2007» 16. Έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλεως Χανίων – χρήση 2007» 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων, χρήση 2006-2007» 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου» 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων – ασφαλτόστρωση οδών – Ζ’ σύμπλεγμα» 20. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κοσμαδάκης) 21. Παραχώρηση πάρκου πλατείας Δικαστηρίων στην εταιρεία ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. για την εγκατάσταση πυργογερανού 22. Ορθή επανάληψη μέρους της υπ’αριθμ. 419/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 23. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, νομικής συμβούλου και υπαλλήλου 24. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου στο εσωτερικό 25. Έγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου στη Κύπρο 26. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 27. Λαϊκές Αγορές