Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 09:08

23/11/07, Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Πέμπτης 29 Νοεμβρίου 2007

1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2008 3. Ενημέρωση για Stage 4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 5. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΔΗΠΕΧ και Περιφέρεια Κρήτης 6. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΤΕΔΚ – ΔΕΔΙΣΑ για τη τελική διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων Δήμου Χανίων έτους 2008 7. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΤΕΔΚ – ΔΕΔΙΣΑ για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων έτους 2008 8. Έγκριση εκδηλώσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έτους 2007 9. Βραβείο Γεωργακάκη 10. Βραβείο Βροντουλάκη 11. Διασύνδεση υπηρεσιών του Δήμου Χανίων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Kep 12. Υπαγωγή δικαστικά βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από μίσθωση περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ, στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006 13. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στα μέλη της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων 14. Μετακίνηση ή μη περιπτέρου 15. Απαλλοτρίωση ακινήτου στην οδό Καντάνου 16. Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Νέα Χώρα (Ντουντουλάκη) 17. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζόδρομων σε οδούς της πόλεως Χανίων» 18. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου «Αναπλάσεις και βελτιώσεις οδών περιοχής Αμπεριάς» του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Δήμου Χανίων» 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου» 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων. Χρήση 2004-2005» 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση Αυτοκινητοστασίου» 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαπλατύνσεις – βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2006» 24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου οδού Σήφακα και αξιοποίησή του ως “Σπίτι Πολιτισμού των Ποντίων” της Παλιάς Πόλης Χανίων» 25. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του υποέργου «Κατασκευή Αυτόνομου Δικτύου Πυρόσβεσης (Δ3) και πλακόστρωση οδών επέμβασης στην Σπλάντζια της Παλιάς Πόλης Χανίων» του έργου «Κατασκευή Αυτόνομου Δικτύου Πυρόσβεσης (Δ3) και πλακόστρωση οδών επέμβασης στην Σπλάντζια της Παλιάς Πόλης Χανίων» 26. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κασσελάκη Δέσποινα) 27. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Ανδρουλάκης Ιωάννης) 28. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σασλής - Δασκαλάκης) 29. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου 30. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων 31. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικής Συμβούλου 32. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του Δήμου Χανίων 33. Απ’ ευθείας μίσθωση κυλικείων Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ