Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 08:08

23/1/07, Τροποποίηση ωραρίου φύλαξης σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 51/07 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ωραρίου φύλαξης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Χανίων ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2007 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 51/07 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση ωραρίου φύλαξης σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημ. Λειψάκη και Αντ. Σχετάκη οι οποίοι προτείνουν, για την καλύτερη ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, το ωράριο φύλαξης να είναι από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 12.00 το βράδυ. ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λόγω της λήξης της σύμβασης μερικής απασχόλησης, με μέρος των ατόμων που απασχολούνται στη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, στις 31/1/07 και λόγω υπηρεσιακών αναγκών, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 504/06 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο καθοριζόταν το ωράριο φύλαξης των σχολείων από 13.00 έως 24.00, ως εξής: Η φύλαξη των σχολείων της πόλης των Χανίων από τους σχολικούς φύλακες, να γίνεται από τις 14.30 έως 22.00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2007.