Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 12:08

9/5/07, Χορήγηση Διοικητικών Εγγράφων σε Αγρότες από Κ.Ε.Π.

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να χορηγούν στους Αγρότες τα παρακάτω διοικητικά έγγραφα, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: • Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών. • Εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών. • Άδεια Οδήγησης Γεωργικού Μηχανήματος. • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος. • Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών. • Προώθηση αίτησης για ένταξη στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων. • Χορήγηση βεβαίωσης ποσού ενίσχυσης για αντιστάθμιση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα. • Χορήγηση βεβαίωσης ποσού αποζημίωσης για ζημιές, που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.ΓΑ. • Υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων-ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι τις 20.00 και το Σάββατο από τις 08.00 μέχρι τις 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.