Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 02/06/2009 12:06

02/06/2009 Εκπαιδευτικοί στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Πρόσκληση στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009 - 2010 απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2009-2010. Ειδικότερα, καλεί:α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου, γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενικά μόρια (πίνακα Γ'') βάσει της ημερο-χρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους, Συγκεκριμένα, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΤΕ01, ΔΕ01 καθώς και του υπό σύσταση κλάδου ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για εγγραφή στους πίνακες: Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2009-2010 από τον πίνακα αναπληρωτών ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (30μηνο - 24μηνο - 40%) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο για ένταξη στον πίνακα αυτόν προκειμένου να καταρτιστούν οι οικείοι πίνακες. Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 1 μέχρι 12 Ιουνίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.