Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 02/01/2010 06:01

31/12/09, Κλειστά τα αφοδευτήρια στην Παλιά Πόλη

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι τα Δημοτικά Αφοδευτήρια των οδών: Ζαμπελίου, Αφεντούλιεφ και της πλατείας Τάλω θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά. Κανονικά θα λειτουργούν τα Δημοτικά Αφοδευτήρια της Δημοτικής Αγοράς, της πλατείας 1866, του αύλειου χώρου του Δημοτικού Μεγάρου, της πλατείας Δικαστηρίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν είναι δυνατή η ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Πάρκων – Πλατειών και σάρωσης Οδών, καθώς και του καθαρισμού των Δημοτικών Αφοδευτηρίων. Επειδή έληξε χθες η Σύμβαση, που έχει υπογραφεί με εργολάβο καθαριότητας, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες από τον Δήμο Χανίων, προκειμένου να προσληφθούν 70 εργάτες καθαριότητας δίμηνης σύμβασης εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες, που προέκυψαν στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Η πρόσληψη των εργατών καθαριότητας θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.