Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 16/04/2009 11:04

16/4/09, Αιτήσεις για απασχόληση ανέργων στην Κρήτη

 

Λήγει την Τρίτη 5 Μαΐου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο "Ειδικό Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων Νέων στην Απασχόληση" για τη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2009 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ Γιώργου Βερναδάκη. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων αποφοίτων τουλάχιστον γυμνασίου, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα είκοσι δύο (22) ευρώ ημερησίως, τους δυο (2) πρώτους μήνες του προγράμματος. Τους υπόλοιπους δεκαεννέα (19) μήνες, στα δεκαοκτώ (18) ευρώ ημερησίως για τους κοινούς άνεργους και στα είκοσι (20) ευρώ ημερησίως για τους ανέργους μειονεκτικής θέσης, δηλαδή μακροχρόνια άνεργους και άνεργες γυναίκες μητέρες ανήλικων τέκνων. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμευόνται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμη. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr στις "Νέες Δράσεις - Προγράμματα", ειδικό πρόγραμμα προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση.