Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 28/07/2009 12:07

28/7/09, Αιτήσεις για τον διορισμό πολυτέκνων εκπαιδευτικών

Kάλεσμα στους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό πίνακα πολυτέκνων, προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2009 - 2010 απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 30 Ιουλίου.