Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 25/06/2009 10:06

25/6/09, Αποτελέσματα διαγωνισμών

 

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομαρχιακού Μεγάρου οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων των γραπτών διαγωνισμών για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008-ΦΕΚ 515/8.10.2008 και 3Π/2008 - ΦΕΚ 516/8.10.2008), που αφορούν τους κλάδους ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών), ΠΕ04.04 (Βιολόγων), ΠΕ04.05 (Γεωλόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ13 (πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) και ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας), καθώς και η σχετική ανακοίνωση. Στην σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Δικαιωμάτων Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων επισημαίνεται ακόμα ότι οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2009.