Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 06/07/2009 11:07

06/07/2009 Αποτελέσματα διαγωνισμών για εκπαιδευτικούς

Αναρτήθηκαν στον  πίνακα  ανακοινώσεων του Νομαρχιακού Μεγάρου οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων των γραπτών διαγωνισμών για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν τους κλάδους ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) καθώς και η σχετική   ανακοίνωση. Στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Δικαιωμάτων Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων επισημαίνεται ακόμα ότι οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2009.