Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/07/2009 09:07

13/7/09, Διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την Δευτέρα 13 Ιουλίου και μέχρι τέλους των εργασιών (περίπου πέντε ημέρες), στον δρόμο από Σκινέ προς Φουρνέ, στο τμήμα μέχρι την τοποθεσία "Μεσοκέφαλα" στο ύψος της γέφυρας, ανακοίνωσε χθες ο Δήμος Μουσούρων. Η ενημέρωση των κατοίκων θα γίνει από το Τοπικό Συμβούλιο με ανακοινώσεις. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να τηρήσει τους κανόνες ασφαλείας και σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.