Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 09/12/2009 11:12

09/12/09, Υπογραφή Σύμβασης για έργο "Διανοίξεις - Βελτιώσεις Οδών της Πόλεως Χανίων χρήση 2008-9"

Από τον Δήμο Χανίων γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009, υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Διανοίξεις-Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων χρήση 2008-2009», προϋπολογισμού 250.000,00 €.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τα οποία θα επιτευχθούν με τη βελτίωση της κίνησης των οχημάτων, λόγω της ανακατασκευής  του οδοστρώματος αλλά και με τη βελτίωση της κίνησης των πεζών, λόγω της ανακατασκευής των πεζοδρομίων και τη δημιουργία πεζόδρομων. Παράλληλα, λόγω της επέκτασης του σχεδίου και την ανάπτυξη των περιοχών γύρω από το κέντρο παρουσιάζεται η ανάγκη διάνοιξης και διαπλάτυνσης των οδών της πόλεως σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν  εργασίες στις οδούς:

 • Ευαγ. Λιονάκη,  στην περιοχή Νέας Χώρας στο ΟΤ 44
 • Αγνείου, στην περιοχή Νέας Χώρας στο ΟΤ 44
 • Δανάλη, στην περιοχή Νέας Χώρας στο ΟΤ 44
 • Προσκόπων, στη περιοχή Μόντε Βάρδια μεταξύ των ΟΤ Γ1597 και ΟΤ Γ1599- Γ1598- Γ1596
 • Λ. Γεωργιάδη, στην περιοχή Παχιανών μεταξύ των ΟΤ Γ668-Γ667 και Γ669
 • Ρίτσου, στην περιοχή Παχιανών μεταξύ των ΟΤ Γ643-642-641 και Γ542-Γ544-Γ546
 • Ανδρόνικου, στην περιοχή Παχιανών μεταξύ των ΟΤ Γ546-Γ544 και Γ545-Γ547
 • Ανωπόλεως, στην περιοχή Παχιανών μεταξύ των ΟΤ Γ542-Γ643 και Γ544-Γ642
 • Λεντάρηδων, στην περιοχή Λενταριανών μεταξύ των ΟΤ Γ462α-Γ836 και Γ835-Γ937
 • Τζιτζιφιανάκη, στην περιοχή Λενταριανών μεταξύ των ΟΤ Γ462α και Γ828
 • Ι. Ξένου, στην περιοχή Χαλέπας μεταξύ των ΟΤ Γ1116  και 443-444
 • Στ. Κατράκη στη περιοχή Κέντρου.