Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/10/2009 01:10

13/10/2009, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Οκτωβρίου 2009

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

 

  1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009
  4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
  5. Επιστροφή ποσού
  6. Συμβάσεις μίσθωσης έργου
  7. Υποστήριξη αιτήματος του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
  8. Πολιτικοί γάμοι
  9. Δικογραφίες Ελευθερίου Βενιζέλου

10. Έκδοση λευκώματος του Paul Blanc

11. Αγορά λευκώματος του Λυκείου Ελληνίδων

12. Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης απευθείας αναθέσεων ΕΚΠΟΤΑ, που αφορά την Προμήθεια καυσίμων

13. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας και ημερήσιας αποζημίωσης μελών επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση της προτομής του Κ. Μητσοτάκη

14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων και την ALPHA BANK

15. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών

16. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Διαμερίσματος Μόρφου

17. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για τις Αστικές Παρεμβάσεις των ΟΤΑ «Παρεμβάσεις σε πόλεις με υγρό στοιχείο»

18. Ορισμός υπεύθυνου του Δήμου για την επέκταση του Δικτύου Μητροπολιτικών Ινών

19. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών

20. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χανίων για συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο πρόγραμμα για τη Πρόσκληση 7-2.2/9-7-09 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση»

21. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χανίων για συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο πρόγραμμα για τη Πρόσκληση 09/2.1 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση»

22. Ενημερότητα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

23. Παράταση σύμβασης για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για τη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Χανίων»

24. Παράταση σύμβασης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος CRM και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού» και αντικατάσταση / βελτίωση παραδοτέου

25. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 09/2.1 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» (Τουριστικές υπηρεσίες)

26. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 09/2.1 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» (Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών)

27. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου Νεωρίου του Μόρο

28. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «φύτευση δενδρυλλίων – συντήρηση δενδροστοιχιών»

29. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου ιδιοκτησίας Κριάρη Αθηνάς και Θεανώς

30. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Γαλανάκη Αργυρώ)

31. Μίσθωση χώρων Κλειστού Γυμναστηρίου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων

32. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων (Σπηλιανάκης Μιχαήλ)

33. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου

34. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου