Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009

29/07/2009, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τρίτη 4 Αυγούστου 2009

29.07.2009 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

  1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2008
  4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)
  5. Ορισμός εκπροσώπου για το σχέδιο ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης ‘Έκτασης)
  6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού μαντινάδας για το μνημείο Μικρασιατών
  7. Ορισμός ενεργειακού υπευθύνου κτιρίων
  8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009
  9. Αποδοχή ποσού – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

10.Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το γιατρό εργασίας

11.Αγορά έργου Τέχνης – ψήφιση πίστωσης

12.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης

13.Δωρεά βιβλίων

14.Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων – 2ήμερο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

15.Αίτημα συνδέσμου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Χανίων

16.Πρόσκληση Δήμου Ερμούπολης

17.Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Ο.Χ.

18.Απόδοση συμπληρωματικής επιχορήγησης του ΟΔΗΚΟΙΠ έτους 2009

19.Ανάκληση της υπ’αριθμ. 507/09 απόφασης του Δ.Σ.

20.Παραχώρηση μέσων ατομικής προστασίας στους εθελοντές πυροσβέστες Δήμου Χανίων, της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

21.Εισήγηση της επιτροπής για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E.

22.Γνωμοδότηση για χώρους σχολαζόντων περιπτέρων

23.Έγκριση υπ’αριθμ. 2/09 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 199 της παραγρ. 6 του Ν. 3463/06

24.Παράταση του έργου «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Χανίων»

25.Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου

26.Έγκριση έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής

27.Έγκριση του φακέλου του έργου «Μελέτη κτιρίου σταθμού αιμοδοσίας  Παλιού Νοσοκομείου για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας»

28.Ανάθεση μίσθωσης γερανοφόρου οχήματος με αρπάγη

29.Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Διαμόρφωση τμήματος ορόφου του Παλιού Τελωνείου για τη στέγαση της ΔΗΠΕΧ»

30.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων για τη στέγαση ΚΔΑΠ στη Παλιά Πόλη Χανίων»

31.Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση της στέγης του κτιρίου της Φιλαρμονικής και των Αποθηκών»

32.Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σαρτζετάκης)

33.Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κουρούση Σταυρούλα)

34.Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Δασκαλάκης)

35.Έγκριση 9ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

36.Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου

37.Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ