Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 24/06/2009 01:06

24/06/2009, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

1.     Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.     Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της ΔΗΠΕΧ, οικονομικού έτους 2008

3.     Έγκριση έκθεσης ελεγκτών και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΠΕΧ, οικονομικού έτους 2008

4.     Έγκριση Ισολογισμού της ΔΕΥΑΧ, οικονομικού έτους 2008

5.     Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

6.     Αποδοχή ποσού - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

7.     Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων - ΚΑΜ - Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού

8.     Επιστροφή ποσών

9.     Πρόσκληση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χίου

10.                   Πρόσκληση ειδικού επιστήμονα

11.                   Έγκριση εκδηλώσεων ΔΗΠΕΧ «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Χανιά 2009»

12.                   Έγκριση επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων

13.                   Συμμετοχή στην 1η συνάντηση ΤΟ.ΣΥ.Ν των μικρών νησιών στην ‘Ύδρα

14.                   Ορθή επανάληψη της υπ''αριθμ. 418/09 απόφασης του Δ.Σ. (πρόσκληση υπαλλήλων Δήμου Ηρακλείου)

15.                   Εκπόνηση μελέτης κτιρίου αιμοδοσίας Παλιού Νοσοκομείου Χανίων

16.                   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας ΤΑΛΩ»

17.                   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή της οδού Αν. Γογονή»

18.                   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλεως Χανίων, χρήση 2007»

19.                   ‘Έγκριση 1ου Ανακεφαλωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή - Συντήρηση σχολικών κτιρίων, χρήση 2008»

20.                   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αυτοκινητοστασίου Δήμου Χανίων»

21.                   Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων

22.                   Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης

23.                   Απ'' ευθείας ανάθεση της προμήθειας  για τις κατηγορίες (2) «ειδικά μεταλλικά έπιπλα» και (5) «έπιπλα γραφείου ΚΔΑΠ»

24.                   Απ'' ευθείας ανάθεση της «προμήθειας ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου ρυμουλκούμενου μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων»

25.                   Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ