Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 12/03/2009 09:03

13/03/09, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Δευτέρα 16/3/09

Την  16η Μαρτίου 2009  ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στο  Δημαρχιακό   κατάστημα για συζήτηση  και λήψη αποφάσεως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

 

1.Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3.Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/9/06, 7/1/07, 12/1/07, 22/1/07 και 28/1/2007

4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

5.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων - ΤΕΔΚ - ΔΕΔΙΣΑ για την «τελική διάθεση και επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων»

6.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων - ΤΕΔΚ - ΔΕΔΙΣΑ για την «αποκομιδή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων»

7. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΟΔΗΚΟΙΠ

8.Έγκριση διεξαγωγής του 47ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου

9.Συμπλήρωση της υπ''αριθμ. 571/08 απόφασης του Δ.Σ. (Παροχή κοινωφελούς εργασίας)

10.Συμμετοχή στην «1η ώρα της Γης του WWF»

11.Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης από το υλικό του αρχείου του Γάλλου Προξένου Blank

12.Έγκριση εκδηλώσεων για την αρχαία ελληνική τεχνολογία

13.Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων (διαγωνισμός μαντινάδας)

14.Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων

15.Έγκριση πραγματοποίησης επιστημονικής ημερίδας υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων

16.Έγκριση επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου και Ελένης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης

17.Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν. Χανίων

18.Συμπλήρωση της υπ''αριθμ. 115/09 απόφασης του Δ.Σ. (πρόσκληση Δήμου Έγκωμης)

19.Πρακτική άσκηση σπουδάστριας

20.Έγκριση μελέτης του έργου «Φύτευση φυτικού υλικού συντήρησης σχολείων»

21.Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών»

22.Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή της οδού Αν. Γογονή»

23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων, χρήση 2006 - 2007»

24.Παραλαβή της μελέτης Ποδηλατοδρόμων στην Πόλη των Χανίων

25.Διόρθωση στοιχείων κτηματολογίου

26.Μετακινήσεις κ. Δημάρχου