Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 02/12/2009 01:12

2/12/09, Θέματα Ημερήσιας διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων της 8ης Δεκεμβρίου 2009

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Χανίων για το 2010
 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2010
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009
 6. Αποδοχή ποσού – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 (Μερική απασχόληση)
 7. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους
 8. Έκδοση ημερολογίων
 9. Έγκριση συμπληρωματικών δράσεων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά», που διοργανώνει η ΔΗΠΕΧ
 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων
 11.  Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης – κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία, ποσοστού Γ’ δόσης 2009
 12. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης, για την 25η συνεδρίαση της Κοινής και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων
 13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων
 14. Έγκριση μελέτης του έργου «Εκσυγχρονισμός γραφείων Δημοτικού κτιρίου Α»
 15. Έγκριση προκήρυξης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη, συμπλήρωση αποτύπωσης κτιρίων, έλεγχος στατικής επάρκειας και τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας στα κτίρια του Παλιού Νοσοκομείου Χανίων»
 16. Έγκριση αιτήματος CYTA για κατασκευή «Ευρυζωνικού Δικτύου»
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του μνημείου Μικρασιατών
 18. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου, για τοποθέτηση αγάλματος των Αεροπόρων»
 19. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου σε επιτροπή παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων, Νέα Έργα – χρήση 2007»
 20. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων
 21. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου