Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/09/2009 12:09

14/09/2009 Έγγραφες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι εγγραφές συνεχίζονται όλο το Σεπτέµβριο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, καθώς και στα παραρτήµατα Κολυµπαρίου και Κισάµου, καθηµερινά 6.30 µ.µ. - 8.30 µ.µ.. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε άτοµα άνω των 18 ετών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο γυµνασίου. Προσφέρουν: 1.Ουσιαστική µόρφωση, 2. Γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, 3.Συµβουλευτική σταδιοδροµίας, 4.Ψυχολογική στήριξη, 5.Τίτλο ισότιµο µε απολυτήριο Γυµνασίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (καθηµερινά 6.30 µ.µ. - 8.30 µ.µ.). Τηλέφωνα: Χανίων: 28210-52132, Κολυµπαρίου: 28240- 24064, Κισάµου: 28220- 24244.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΙ: Eγγραφές των νεοεισαχθέντων σπουδαστών στο Α΄ και Β΄ εξάµηνο των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα γίνονται στο οικείο Τµήµα από 16 Σεπτεµβρίου µέχρι και 30 Σεπτεµβρίου 2009. Πληροφορίες που θα αφορούν την εγγραφή και τα δικαιολογητικά των νεοεισαγοµένων θα δίνονται από Τρίτη 1-9-2009 στο τηλέφωνο 2810 379.896 όλο το 24ωρο και στην Ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης www.teicrete.gr..