Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 29/05/2009 11:05

29/05/2009 Εκδροµή Γ' ΚΑΠΗ Παχιανών

Το Γ'' ΚΑΠΗ Παχιανών την Παρασκευή 5/6/2009 θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδροµή για τα µέλη του στο Μπαλί -Ρέθυµνο (Μισσίρια) - Λίµνη Κουρνά. Εγγραφές από ∆ευτέρα 1/6/2009 µέχρι συμπληρώσεως 2 λεωφορείων